Back to call list

Callsign:UT5PY
Category:CHECKLOG
QSO records:61
Name:VITALY HONCHARUK
Address: *KRYVONOSA 6
NOVOVOLYNSK 45402
VOLYN
UKRAINE