Back to call list

Line 12:
QSO: 7042 PK 2017-06-03 0400 R6AJ     599 LN05  UT5EPP    599 KN67    0
Wrong date or time
Line 13:
QSO: 7045 PK 2017-06-03 0400 R6AJ     599 LN05  EU8F     599 KO52   0
Wrong date or time
Line 14:
QSO: 7045 PK 2017-06-03 0401 R6AJ     599 LN05  EU8FEW    599 KO52  0
Wrong date or time
Line 15:
QSO: 14072 PK 2017-06-03 0403 R6AJ     599 LN05  RK3PWR    599 KO94  0
Wrong date or time
Line 16:
QSO: 14081 RY 2017-06-03 0405 R6AJ     599 LN05  LZ7AA     599 KN12  0
Wrong date or time
Line 17:
QSO: 14082 RY 2017-06-03 0407 R6AJ     599 LN05  IW7DBM    599 JN81  0
Wrong date or time
Line 18:
QSO: 14080 PK 2017-06-03 0412 R6AJ     599 LN05  IN3FSR    599 JN55  0
Wrong date or time
Line 19:
QSO: 14080 RY 2017-06-03 0413 R6AJ     599 LN05  IN3FSR    599 JN55  0
Wrong date or time
Line 20:
QSO: 14080 MF 2017-06-03 0413 R6AJ     599 LN05  IN3FSR    599 JN55  0
Wrong date or time
Line 21:
QSO: 14080 HE 2017-06-03 0413 R6AJ     599 LN05  IN3FSR    599 JN55  0
Wrong date or time
Line 22:
QSO: 14073 HE 2017-06-03 0417 R6AJ     599 LN05  S53X     599 JN65  0
Wrong date or time

Too many wrong log lines. Processing aborted.
Below are some examples of valid QSO lines:
QSO: 14081 RY 2017-06-02 1321 UX1UA  599  KO50  UT2UZ  599  KO50
QSO: 14079 OL 2017-06-02 1322 UX1UA  599  KO50  UT7U   599  KO40
QSO: 14075 HE 2017-06-02 1323 UX1UA  599  KO50  S56P   599  JN76